text.skipToContent text.skipToNavigation

Co tvoří naši kulturu práce?

Kdo ve firmě Hasco pracuje nebo s ní spolupracuje , má dobré možnosti a perspektivy úspěšného profesního růstu. Výsledků řešení pracovních úkolů dosahujeme jak individuálně tak i spoluprací v týmu. Nabízíme možnost směrování vlastní představy vývoje a nebo kariéry úspěšnou cestou. Při tom spoléháme na převzetí odpovědnosti při volném prostoru rozhodování.

Všichni naši zaměstnanci čerpají výhody úspěšné mezinárodní firmy. U nás si ceníme člověka pro jeho talent a schopnosti. Profesionalita spojená s potřebným pragmatizmem vytváří agilnost pro naše zákazníky.

S naší personální koncepcí a iniciativou vytváří firma HASCO  předpoklady pro další pozitivní růst a rozvoj. A to již od počátku.

Naše zapracování - Onboardingplan a HASCOnnect

Vítejte v týmu HASCO! K co nejrychlejšímu dosažení výkonnosti našich nových zaměstnanců m/ž a jejich úspěšné integraci do kolektivu nabízíme strukturované a profesionální zapracování. Paralelně s plánem zapracování aktivně zapojujeme akcí HASCOnnect nové zaměstnance a zaměstnankyně v týmu. Od začátku jsou vytvářeny možnosti propojení komunikačních médií a intenzivní spolupráce. Noví kolegové / kolegyně se setkají s tradicí, komunikací, motivací a také s hodnotami značky HASCO.

Koncepce vzdělávání SEED

Mladým lidem nabízíme náročné vzdělávání pro optimální profesní start. SEED znamená v překladu: samostatně, zodpovědně, s orientací myšlení na výsledek a motivuje vzdělávané na principu požadování a podporování. Vzdělávání u firmy HASCO přesahuje čistě profesní kvalifikaci. Zde vzniká solidní základ pro úspěšný profesní život.

Konsekventní kvalifikace

HASCO nabízí mnoho možností dalšího individuálního profesního rozvoje. Každý/á zaměstnanec/zaměstnankyně bude na základě svých možností a cílů dále profesně podporován/a pomocí školení, seminářů a dalšího vzdělávání.

MY se počítá

Týmové myšlení je u firmy HASCO velmi důležité. Utváření týmu podporujeme pomocí konkrétních opatření, jako například workshop "Umožníme účinek". K posílení soudržnosti přesahující hranice zemí a týmového myšlení jsou pravidelná mezinárodní týmová setkání. Pomocí profesní sounáležitosti podporujeme jednání jako MY v rámci podnikových a vánočních oslav a dalších opatření k utváření týmu.