text.skipToContent text.skipToNavigation

Z571/d1xh1

Stützsäule, mit Durchgangsbohrung

Auswahl der Produktvariante

t1 d3 d2 d1 h1 Produktnummer CAD-Daten
6,4 11 6,6 25 36 Z571/25x36
6,4 11 6,6 25 46 Z571/25x46
6,4 11 6,6 25 56 Z571/25x56
6,4 11 6,6 25 66 Z571/25x66
6,4 11 6,6 25 76 Z571/25x76
6,4 11 6,6 25 86 Z571/25x86
Alle Produkte aus der Kategorie - Stützsäulen
Z57/d1xh1
Z57/...
Z571/d1xh1
Z571/...
Z58/d1xl1
Z58/...