text.skipToContent text.skipToNavigationHuman Resources rozumiemy dosłownie

Jako zespół realizujemy projekty, wdrażamy technologie, procesy, innowacje i usługi aby w ten sposób umożliwić naszym Klientom lepszą i efektywniejszą pracę.

Aby podołać tym wyzwaniom zatrudniamy zespół o właściwych umiejętnościach i kompetencjach. Nadzwyczajne dzieła powstają dzięki pasji i motywacji. Człowiek robi różnicę.

W tym celu, poszukujemy osób, którzy dzięki swemu przekonaniu, wytrwałości i osobistemu zaangażowaniu, będą się  samodoskonalić, podwyższać swe kompetencje, stawiać na sukces i przeżywać z radością to, co robią.

Oferujemy Państwu dostęp do otoczenia pracy oraz dajemy szanse udziału w zorientowanych na sukces inicjatywach (HASCOnnect, HASCO SEED, HASCO Aktiv i wiele innych) w celu rozwoju i realizacji Państwa indywidualnych zdolności i talentów.