text.skipToContent text.skipToNavigation

Z185W/b1xh1xl1

Vodilna letev, samomazalna

Izbira različice izdelka

Typ h3 h2 t3 t2 t1 a3 a2 a1 d3 d2 d1 b1 h1 l1 Naročniška oznaka Podatki CAD
1 4 11 0 5,7 5 9,5 14 34 5 5,5 10 16 12 50 Z185W/16x12x50