text.skipToContent text.skipToNavigation

K100/d1xh1

Centreringsring, med hål

Val av produkt/utförande

Typ h2 s1 d2 d1 h1 Produkt Replacement product CAD-data
1 4 - 36 60 8 K100/60x8
1 7 3 26 60 11 K100/60x11
1 9 5 26 60 13 K100/60x13
1 4 - 36 80 8 K100/80x8
1 7 3 26 80 11 K100/80x11
1 9 5 26 80 13 K100/80x13
2 - - 36 90 8 K100/90x8
2 - 3 36 90 11 K100/90x11
2 - - 36 90 12 K100/90x12
2 - 5 36 90 13 K100/90x13
mer