text.skipToContent text.skipToNavigation

Z00/l1xd1xl2

styrpelare, med smörjspår, med bakstyrning

Z00/l1xd1xl2

690 + 70 HV30
~ 1.0401
~ DIN 16761-A

Val av produkt/utförande

k1 l4 l3 d4 d3 l1 d1 l2 Produkt CAD-data
3 4 3 16 14 9 9 20 Z00/9x9x20
3 4 3 16 14 9 9 35 Z00/9x9x35
3 4 3 16 14 9 9 50 Z00/9x9x50
3 4 3 16 14 9 10 20 Z00/9x10x20
3 4 3 16 14 9 10 35 Z00/9x10x35
3 4 3 16 14 9 10 50 Z00/9x10x50
3 4 3 16 14 12 9 25 Z00/12x9x25
3 4 3 16 14 12 9 45 Z00/12x9x45
3 4 3 16 14 12 9 65 Z00/12x9x65
3 4 3 16 14 12 10 25 Z00/12x10x25
mer