text.skipToContent text.skipToNavigation

CimatronE

CimatronE är en CAD/CAM-lösning för verktygs- och formtillverkning. Systemet ger fullständig kontinuitet genom hela produktionsprocessen; från projektbedömning, konstruktion och tillverkning till leverans. Programmet hjälper konstruktörerna med snabb, okomplicerad konstruktion av formar med förinställda plattuppsättningar. Med hjälp av standard- eller användardefinierade katalogdelar lyckas man slutföra konfigurering och uppladdning av formkonstruktioner på bara några minuter.

Du behöver bara göra några få saker: Först laddas en fullständig formstruktur enligt vald katalogstandard. Detta kan ändras i alla faser under den påföljande konstruktionsprocessen. Eftersom HASCO:s standardformsmodul har byggts in som ett omfattande katalogbibliotek i systemet kan man genomföra specifika ändringar och förbättringar. På det sättet är det i praktiken möjligt att snabbt och flexibelt skapa de olika formkonstruktionerna. 
 
Om 3D Systems Software:
3D Systems Software GmbH är ett företag med 3D-system, en ledande leverantör av design-to-manufacturing-lösningar. Med programlösningarna CimatronE och Virtual Gibbs® tillhandahåller företaget effektiva verktyg för förverkligande av digital produktion. Med CimatronE fokuserar företaget på särskilda systemanvändningar för verktygs- och formtillverkare samt reservdelstillverkare. Ur användningssynpunkt siktar vi på att optimera tillverkningsprocessen, förkorta produktleveranstiderna och härigenom markant öka konkurrenskraften gentemot våra kundbolag.