People with potential | HASCO Portal
Klicka för att öppna/stänga Klicka för att öppna/stänga
Produkter
Produkter
K-standard
P-standard
Z-standard
Hetkanal
Kontakt
Boka tid
Sociala medier
Varukorg

Logga in för att använda den här funktionen.

Har du inget användarkonto?Registrera dig nu!

Produktflöde

Logga in för att använda den här funktionen.

Har du inget användarkonto?Registrera dig nu!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Vad är kännetecknande för vår arbetskultur?

Den som arbetar tillsammans med eller på HASCO har goda möjligheter och framtidsutsikter att lyckas i yrkeskarriären. Både i team och som enskilda individer skapar vi effekt och övervinner utmaningar. Hos oss får man möjlighet att styra sina egna tankar om utveckling och/eller karriär i önskad riktning på ett framgångsrikt sätt. Vi satsar på ansvarstagande och kreativ frihet. 

Den som arbetar på HASCO upplever också fördelarna med att vara en del av ett mycket framgångsrikt, internationellt representerat medelstort företag. Anledningen: Vi sätter människan med sin begåvning och sina förmågor i centrum. Genom en lyckad kombination av professionalism och pragmatism skapar vi flexibla lösningar för våra kunder.  

Med vårt personalkoncept och våra incitament skapar HASCO dessutom förutsättningar för positiv utveckling och fortbildning. Och detta från första början.

Vårt introduktionsprogram - Onboardingplan och HASCOnnect

Välkommen till HASCO Team! Vi erbjuder en strukturerad och professionell introduktionsperiod, så att vi får chansen att så fort som möjligt utveckla och integrera våra nytillkomna medarbetares kapacitet. Förutom introduktionsprogrammet införlivar vi även nya medarbetar med evenemanget HASCOnnect. Från första början finns det möjlighet att skapa ett nätverk och inleda ett intensivt samarbete. Våra nya kollegor möts av tradition, kommunikation, motivation samt märket HASCO:s värdegrund. 

Utbildningskonceptet SEED

Våra unga medarbetare får chansen att gå vår kravfyllda utbildning för optimal introduktion i yrket. SEED står för Självständig, Eget ansvar, Resultatinriktat kreativt tänkande samt motiverade Adepter enligt principen om krav och uppmuntran. HASCO:s utbildningar ger mer än yrkesmässig behörighet. Vi skapar en solid grund för ett framgångsrikt yrkesliv. 

Kontinuerlig kompetenshöjning

HASCO erbjuder många möjligheter till individuell yrkesmässig fortbildning. Alla medarbetare åtnjuter yrkesmässigt stöd i form av utbildningar, seminarier och fortbildningar utifrån sina möjligheter och mål. 

Alla behövs

Teamtanken är central för HASCO. Genom konkreta åtgärder som till exempel impulsworkshoppen Generera effekt befrämjar vi teambuilding. Vi stärker den nationsöverskridande sammanhållningen och teamtanken genom regelbundna internationella teammöten. Mot bakgrund av den yrkesmässiga känslan av samhörighet skapar vi en VI-känsla som tar sig uttryck i företags- och julfester och andra teambuildingsåtgärder.