H10425/Typ/d1xl1 | 喷嘴 | 多个喷嘴 | 热流道喷嘴 | H | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H10425/Typ/d1xl1

Multi Shot, Multi nozzle, lateral injection

H10425/Typ/d1xl1

max. 280 °C

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

P k2 k1 l4 l3 l2 d4 d3 d2 Typ d1 l1 产品 CAD data
630 5 21 54 7,5 46,5 3 36 45 2 20 75 H10425/2/20x75
700 5 21 59 7,5 50 3 40 50 2 25 80 H10425/2/25x80
850 8 25 65 11 53 4 48 56 2 32 90 H10425/2/32x90
1000 8 25 70 11 61,5 4 56 67 2 40 95 H10425/2/40x95
630 5 21 54 7,5 46,5 3 36 45 4 20 75 H10425/4/20x75
700 5 21 59 7,5 50 3 40 50 4 25 80 H10425/4/25x80
850 8 25 65 11 53 4 48 56 4 32 90 H10425/4/32x90
1000 8 25 70 11 61,5 4 56 67 4 40 95 H10425/4/40x95
850 8 25 65 11 53 4 48 56 6 32 90 H10425/6/32x90
1000 8 25 70 11 51,5 4 56 67 6 40 95 H10425/6/40x95