H1004/d1xl1 | 针阀附件 | 针阀技术 | H | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H1004/d1xl1

Valve needle

H1004/d1xl1

62 HRC
1.3343

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

k1 d2 d1 l1 产品 CAD data
2 4 2 300 H1004/2x300
2 5 3 300 H1004/2,5x300
3 6 3 400 H1004/3x400
3 8 4 400 H1004/4x400
5 12 6 450 H1004/6x450