H107910HR/d1xH1xh1 | 针阀附件 | 针阀技术 | H | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

H107910HR/d1xH1xh1

stroke reduction disc

H107910HR/d1xH1xh1
H107910HR/d1xH1xh1

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

h1 H1 d1 产品
4 8 40 H107910HR/40x8x4
4 8 44 H107910HR/44x8x4
4 8 54 H107910HR/54x8x4
6 12 72 H107910HR/72x12x6