Z1557/d1xb1xd2xb2 | Gears | Gear products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1557/d1xb1xd2xb2

Transmission shaft

Z1557/d1xb1xd2xb2

~ 1.7131

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

t2 t1 b5 b4 a3 a2 a1 l5 l4 l3 l2 l1 d3 d1 b1 d2 b2 产品 CAD data
3,5 2,5 5 4 17 22 78 32 40 12 35 94 20 10 36 17 36 Z1557/10x36x17x36
3 3,5 5 5 13 22 69 22 40 12 26 85 25 17 36 20 27 Z1557/17x36x20x27
3 3,5 5 5 17 22 78 32 40 12 35 94 25 17 36 20 36 Z1557/17x36x20x36
3 3,5 5 5 17 27 89 32 50 12 35 105 25 17 46 20 36 Z1557/17x46x20x36
3,8 3 6 5 17 22 78 32 40 13 35 96 30 20 36 25 36 Z1557/20x36x25x36
3,8 3 6 5 17 27 89 32 50 13 35 107 30 20 46 25 36 Z1557/20x46x25x36
3,8 3 6 5 22 28 100 40 50 13 45 118 30 20 46 25 46 Z1557/20x46x25x46
2,8 3,8 6 6 22 28 100 40 50 14 45 119 35 25 46 28 46 Z1557/25x46x28x46