Z1540/b1xl1xm1 | Transmission elements | Gear products | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1540/b1xl1xm1

Rack

Z1540/b1xl1xm1

1.7225
1080 N/mm²

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

p1 z1 h3 h2 h1 l3 l2 Tol.l1 b1 l1 m1 产品 CAD data
3,14 90 12,5 11,2 13,5 2,9 282,5 0,5 16 315 1 Z1540/16x315x1
3,14 117 12,5 11,2 13,5 2,9 367,35 0,5 16 400 1 Z1540/16x400x1
3,14 149 12,5 11,2 13,5 2,9 467,85 0,5 16 500 1 Z1540/16x500x1
3,14 190 12,5 11,2 13,5 2,9 596,65 0,5 16 630 1 Z1540/16x630x1
3,93 92 16 14,4 17,25 3,7 361,05 0,5 18 400 1,25 Z1540/18x400x1,25
3,93 117 16 14,4 17,25 3,7 459,25 0,5 18 500 1,25 Z1540/18x500x1,25
3,93 150 16 14,4 17,25 3,7 588,8 0,5 18 630 1,25 Z1540/18x630x1,25
3,93 193 16 14,4 17,25 3,7 757,7 0,5 18 800 1,25 Z1540/18x800x1,25
4,71 95 18 16,1 19,5 4,5 447,45 1 20 500 1,5 Z1540/20x500x1,5
4,71 123 18 16,1 19,5 4,5 579,4 1 20 630 1,5 Z1540/20x630x1,5