Z1740/b1xmax.H1xHv | Latch device | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1740/b1xmax.H1xHv

程序模板开合装置, 带调节键,DLC镀层

Z1740/b1xmax.H1xHv

1.2762

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l5 l4 l3 l2 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 40 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 70 9,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 66 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 109 16,75
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 45 22,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 95 22,25
b1 max.H1 Hv 产品 CAD data
50 85 0 Z1740/50x85x0
50 85 20 Z1740/50x85x20
50 125 0 Z1740/50x125x0
50 125 50 Z1740/50x125x50
80 112 0 Z1740/80x112x0
80 112 32 Z1740/80x112x32
80 162 0 Z1740/80x162x0
80 162 75 Z1740/80x162x75
100 140 0 Z1740/100x140x0
100 140 50 Z1740/100x140x50

HASCO 扣机在注塑模具的开模过程中精确控制各个分型面的运动。具有双面锁扣功能的新型扣机以其极高的强度和可靠性脱颖而出。不同的开模行程或顶出行程对应不同的扣机型号。除此之外还可提供延迟拉回选项,特别是当主次分型面需按序打开时,将使用新的拨块。

  • 灵活的安装和组合选择
  • 双面锁定
  • 可使用平键作为修复的替代方案
  • DLC 涂层保证耐用性
  • 可在模具外安装