Z174/b1xmax.H1-01 | Latch device | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z174/b1xmax.H1-01

Control bracket

Z174/b1xmax.H1-01

58 -3HRC
1.2162

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

b1 max.H1 产品
50 90
Z174/50x90-01
50 130
Z174/50x130-01
80 117
Z174/80x117-01
80 167
Z174/80x167-01
100 145
Z174/100x145-01
100 195
Z174/100x195-01