Z17810/d1xmax.l1xmax.H1 | Latch device | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z17810/d1xmax.l1xmax.H1

Control unit

Z17810/d1xmax.l1xmax.H1

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

min.H1 s3 l5 l3 min.l1 d2 d1 max.l1 max.H1 产品 CAD data
5 4,5 9 28 48 32 28 64 16 Z17810/28x64x16
5 4,5 9 28 64 32 28 80 32 Z17810/28x80x32
5 4,5 9 28 80 32 28 96 48 Z17810/28x96x48
5,5 4,5 9 36 60 39 36 84 24 Z17810/36x84x24
5,5 4,5 9 36 84 39 36 108 48 Z17810/36x108x48
5,5 4,5 9 36 108 39 36 132 72 Z17810/36x132x72
5,5 4,5 9 36 132 39 36 156 96 Z17810/36x156x96
6,5 5,5 11 45 76,5 52 48 106,5 30 Z17810/48x106,5x30
6,5 5,5 11 45 106,5 52 48 136,5 60 Z17810/48x136,5x60
6,5 5,5 11 45 136,5 52 48 166,5 90 Z17810/48x166,5x90