Z17820/d1xmax.H2xl2 | Latch device | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z17820/d1xmax.H2xl2

Locking unit, pushing system

Z17820/d1xmax.H2xl2

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

r1 k2 s4 l4 d7 d6 d4 d3 d1 max.H2 l2 产品 CAD data
1 6 4 33 32 22 42 36 28 30 96 Z17820/28x30x96
1 6 4 43 32 22 42 36 28 40 96 Z17820/28x40x96
1 6 4 53 32 22 42 36 28 50 96 Z17820/28x50x96
1 6 4 63 32 22 42 36 28 60 96 Z17820/28x60x96
1,5 8 5 33 42 29 54 46 36 30 116 Z17820/36x30x116
1,5 8 5 43 42 29 54 46 36 40 116 Z17820/36x40x116
1,5 8 5 53 42 29 54 46 36 50 116 Z17820/36x50x116
1,5 8 5 63 42 29 54 46 36 60 116 Z17820/36x60x116
2 10 6 43 56 40 74 63 48 40 136 Z17820/48x40x136
2 10 6 53 56 40 74 63 48 50 136 Z17820/48x50x136