Z1898/d1xb1xl1 | Slide retainer | Sliding system | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1898/d1xb1xl1

行位固定器

Z1898/d1xb1xl1

max. 180°C

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

n5 Pos5 n4 Pos4 n3 Pos3 F1 h1 a2 a1 l3 l2 d4 d3 d2 d1 b1 l1 产品 CAD data
- - 1 Z25/4x16 1 Z31/5x12 30 10 10 10 26 20 M8x1 4 M5 10 18 36 Z1898/10x18x36
1 Z26/5x20 - - 1 Z31/6x14 60 12 14 13 30 24 M10x1 5 M6 13 22 45 Z1898/13x22x45
1 Z26/8x24 - - 1 Z31/8x18 100 16 17 17 36 29 M12x1,25 8 M8 16 26 56 Z1898/16x26x56