Z1756/l1xh1 | Sliding mechanism | Sliding system | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1756/l1xh1

Spacer block

Z1756/l1xh1

1.2162
590 N/mm²

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

b1 l1 h1 产品 CAD data
56 36 40
Z1756/36x40
56 36 63
Z1756/36x63
80 45 32
Z1756/45x32
80 45 50
Z1756/45x50
80 45 80
Z1756/45x80