Z180/h1xl1xb1/Mat | Sliding units | Sliding system | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z180/h1xl1xb1/Mat

滑块

Z180/h1xl1xb1/Mat

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

r1 h4 h3 h2 b2 h1 l1 b1 Mat 产品 CAD data
1,5 8 1,5 4 26 12 40 20 1.2343 Z180/12x40x20/1.2343
1,5 8 1,5 4 31 12 40 25 1.2343 Z180/12x40x25/1.2343
1,5 8 1,5 4 46 12 40 40 1.2343 Z180/12x40x40/1.2343
1,5 8 1,5 4 69 12 40 63 1.2343 Z180/12x40x63/1.2343
1,5 12 1,5 4 26 16 50 20 1.2343 Z180/16x50x20/1.2343
1,5 12 1,5 4 31 16 50 25 1.2343 Z180/16x50x25/1.2343
1,5 12 1,5 4 46 16 50 40 1.2343 Z180/16x50x40/1.2343
1,5 12 1,5 4 69 16 50 63 1.2343 Z180/16x50x63/1.2343
2 15 2 5 46 20 63 40 1.2343 Z180/20x63x40/1.2343
2 15 2 5 69 20 63 63 1.2343 Z180/20x63x63/1.2343