Z1812/a1xb1xh1 | Sliding units | Sliding system | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1812/a1xb1xh1

Slide unit

Z1812/a1xb1xh1

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

r1 h4 h3 h2 t1 a5 a4 a3 a2 b3 b2 l3 l2 l1 d2 d1 H1
6 17,5 17 30 4,6 28 10 20 11 22 40 22,9 35 52 M6 4,5 4,6
7 20,5 20 40 6,8 40 15 35 13 30 55 33,8 50 75 M8 6,6 7
a1 b1 h1 产品 CAD data
10 16 22 Z1812/10x16x22
12 25 30 Z1812/12x25x30