Z181/d1xb1xh1 | Sliding units | Sliding system | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z181/d1xb1xh1

Slide unit

Z181/d1xb1xh1

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

H h2 t1 a4 a3 a2 a1 b2 l5 l4 l3 l2 l1 d3 d2 d1 b1 h1 产品 CAD data
5 27 8 10 28,5 18 20 28 8 14,3 22 14 32 9 M5 8 12 16 Z181/8x12x16
6,5 32 10 12 32,5 20 29 32 10 15,3 25 17 40 11 M6 10 16 18 Z181/10x16x18