Z1881/b1xb3xl1 | Sliding units | Sliding system | Demoulding | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1881/b1xb3xl1

Base plate

Z1881/b1xb3xl1

56 HRC
1.2842

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

h2 h1 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b4 b2 d5 d4 d3 d2 d1
4 12 40 20 10 55 35 44 22 14 32 5 4 5 M5 5,5
4 12 40 20 10 55 35 59 30 14 47 7 6 5 M5 5,5
5 15 50 25 10 84 60 64 30 16 47 7 6 6 M6 6,6
4 12 40 20 10 55 35 82 50 16 70 7 6 5 M5 5,5
5 15 50 25 10 84 60 87 50 16 70 7 6 6 M6 6,6
5 15 50 25 10 84 60 104 60 16 87 7 6 6 M6 6,6
b1 b3 l1 产品 CAD data
25 57 71 Z1881/25x57x71
40 72 71 Z1881/40x72x71
40 80 100 Z1881/40x80x100
63 95 71 Z1881/63x95x71
63 103 100 Z1881/63x103x100
80 120 100 Z1881/80x120x100