Z465/b1xs1xl1 | Flat ejector | Ejector | Ejection | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z465/b1xs1xl1

圓頭扁平形頂出銷, hardened

Z465/b1xs1xl1

全硬
WS (~ 1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530-4)

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

r1 k1 l2 d2 d1 b1 s1 l1 产品 CAD data
0,2 2 40 4 2 1,8 0,6 80
Z465/1,8x0,6x80
0,2 2 50 4 2 1,8 0,6 100
Z465/1,8x0,6x100
0,2 2 60 4 2 1,8 0,6 125
Z465/1,8x0,6x125
0,2 2 80 4 2 1,8 0,6 160
Z465/1,8x0,6x160
0,2 2 40 4 2 1,8 0,8 80
Z465/1,8x0,8x80
0,2 2 50 4 2 1,8 0,8 100
Z465/1,8x0,8x100
0,2 2 60 4 2 1,8 0,8 125
Z465/1,8x0,8x125
0,2 2 80 4 2 1,8 0,8 160
Z465/1,8x0,8x160