Z741/b1xl1xmax.h1 | Clamping elements | General mould components | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z741/b1xl1xmax.h1

Power clamp, flat design

Z741/b1xl1xmax.h1

~1.0501

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

M max.F1 sw1 h2 min.h1 a2 a1 b3 b2 max.l2 d1 b1 l1 max.h1 产品 CAD data
60 30 8 37 5 20 12 52 24 26 M12 14 75 26 Z741/14x75x26
60 28 8 37 5 28 12 52 24 50 M12 14 115 40 Z741/14x115x40
100 40 10 42 5 25 15 60 28 30 M16 18 85 30 Z741/18x85x30
100 38 10 42 5 32 15 60 28 58 M16 18 130 46 Z741/18x130x46
150 50 12 48 5 32 19 75 34 32 M20 22 100 35 Z741/22x100x35
150 48 12 48 5 38 19 75 34 65 M20 22 150 51 Z741/22x150x51