Z1819/b1xh1xl1 | square | Centering elements | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1819/b1xh1xl1

边锁导套组合

Z1819/b1xh1xl1

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

Pos3 Pos2 Pos1 Typ r2 r1 a5 a4 a3 a2 a1 l2 b2 b1 h1 l1 产品 CAD data
Z31/5x20 Z19/18x18x27 Z18/20x18x50 1 6 6 12 8 9 8 7 27 18 20 18 50 Z1819/20x18x50
Z31/5x20 Z19/18x18x27 Z18/20x18x75 1 6 6 12 8 9 8 7 27 18 20 18 75 Z1819/20x18x75
Z31/5x20 Z19/18x18x27 Z18/20x18x90 1 6 6 12 8 9 8 7 27 18 20 18 90 Z1819/20x18x90