Z19/b1xh1xl1 | square | Centering elements | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z19/b1xh1xl1

Guide jaw

Z19/b1xh1xl1

58 HRC
1.2162

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

r1 t1 a2 a1 d2 d1 b1 h1 l1 产品 CAD data
6 5,7 8 12 10 5,5 18 18 27 Z19/18x18x27
6 6,8 10 16 11 6,6 20 22 36 Z19/20x22x36
8 9 11 24 15 9 25 30 46 Z19/25x30x46
10 11 16 30 18 11 32 32 56 Z19/32x32x56
12 11 16 30 18 11 35 35 56 Z19/35x35x56
15 13 17 40 20 13,5 40 50 76 Z19/40x50x76
15 13 20 50 20 13,5 45 65 86 Z19/45x65x86