Z031/l1xd1xl2 | Guide pillars | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z031/l1xd1xl2

階段型導銷, DLC

Z031/l1xd1xl2

~ 1.0401
DLC镀层处理

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

k1 l3 d4 d3 l1 d1 l2 产品 CAD data
3 4 16 14 22 9 25 Z031/22x9x25
3 4 16 14 22 9 55 Z031/22x9x55
6 4 16 14 22 10 25 Z031/22x10x25
6 4 16 14 22 10 55 Z031/22x10x55