Z1851/b1xh1xl1 | Guide strips | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1851/b1xh1xl1

滑動楔形塊

Z1851/b1xh1xl1

58 HRC
1.2379

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

Typ t1 a1 d3 d2 d1 b1 h1 l1 产品 CAD data
1 5,7 30 5,3 10 M6 12 10 50 Z1851/12x10x50
2 5,7 70 5,3 10 M6 12 10 90 Z1851/12x10x90
2 5,7 80 5,3 10 M6 12 10 125 Z1851/12x10x125
1 5,7 30 5,3 10 M6 16 16 50 Z1851/16x16x50
1 5,7 70 5,3 10 M6 16 16 90 Z1851/16x16x90
2 5,7 105 5,3 10 M6 16 16 125 Z1851/16x16x125
1 6,8 60 6,8 11 M8 20 16 80 Z1851/20x16x80
1 6,8 105 6,8 11 M8 20 16 125 Z1851/20x16x125
2 6,8 140 6,8 11 M8 20 16 160 Z1851/20x16x160
1 6,8 60 6,8 11 M8 25 20 80 Z1851/25x20x80