Z1852/b1xh1xl1 | Guide strips | Guide elements | Z | Product catalogue | HASCO模具标准
点击打开/关闭 点击打开/关闭
Products
Products
K-Standards
P-Standards
Z-Standards
Hot runner
联系方式
预约
社交媒体

总会及时通知您!


 Facebook  Xing  LinkedIn  YouTube
购物篮

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

产品历史

请登录,以便能使用此项功能。

您还没有用户帐户?请现在就注册!

text.skipToContent text.skipToNavigation

Z1852/b1xh1xl1

滑動楔形塊, double sided

Z1852/b1xh1xl1

58 HRC
1.2379

Prices and shopping cart visible after login.
注册

选择产品规格

Typ h2 t1 a1 b2 d3 d2 d1 b1 h1 l1 产品 CAD data
1 8 4 34 8 5,3 10 M6 16 7 50 Z1852/16x7x50
1 8 4 55 8 5,3 10 M6 16 7 71 Z1852/16x7x71
2 8 4 74 8 5,3 10 M6 16 7 90 Z1852/16x7x90
1 8 5,7 34 8 5,3 10 M6 16 11 50 Z1852/16x11x50
1 8 5,7 55 8 5,3 10 M6 16 11 71 Z1852/16x11x71
2 8 5,7 74 8 5,3 10 M6 16 11 90 Z1852/16x11x90
1 10 6,8 64 12 6,8 11 M8 20 14 80 Z1852/20x14x80
1 10 6,8 84 12 6,8 11 M8 20 14 100 Z1852/20x14x100
2 10 6,8 109 12 6,8 11 M8 20 14 125 Z1852/20x14x125
1 12 9 80 15 8,5 15 M10 25 25 100 Z1852/25x25x100